Η «ζεστή» φροντίδα των μελισσοκόμων!

Λόγω της διαρκής μετακίνησης των κυψελών, καθώς και των υψηλών θερμοκρασιών, η δουλειά των μελισσοκόμων γίνεται πολύ απαιτητική κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού:

Κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να υπολογίζει ο μελισσοκόμος, είναι ο προγραμματισμός των μετακινήσεων των κυψελών. Σκοπός της μετακίνησης είναι να τις τοποθετήσει σε περιοχές που θεωρεί ότι θα αποφέρουν το περισσότερο μέλι. Αυτό μπορεί να το καταλάβει, μέσα από τη μεταβολή του βάρους των κυψελών, χάρη στις ειδικές ηλεκτρονικές ζυγαριές..

Τον Ιούνιο:

  • Πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με την ανθοφορία κάθε περιοχής, καθώς δεν παραμένει σταθερή με τον προηγούμενο χρόνο.
  • Πρέπει να υπολογίζει τον χρόνο που παραμένουν σε κάθε περιοχή οι μέλισσες. Συγκεκριμένα, όταν είναι κοντά στο έλατο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 20-25 μέρες.
  • Ανεξάρτητα όμως από την περιοχή, πρέπει να φροντίζει και για διαθέσιμο καθαρό νερό, μέσα ή κοντά στην κυψέλη, λόγω του καύσωνα.
  • Λόγω της αγροτικής δραστηριότητας πρέπει να γνωρίζει για τυχόν ψεκασμούς, ώστε να λαμβάνει τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα.

Τον Ιούλιο:

  • Στις νότιες περιοχές χρειάζεται μεγάλη προσοχή για τον καύσωνα και την ξηρασία. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση τα μελίσσια να μείνουν εκτεθειμένα στον ήλιο.
  • Είναι απαραίτητο να τοποθετούν, στα εξωτερικά καπάκια από τα μελίσσια, χόρτα για σκιά, ενώ να παρέχουν πάντα νερό κοντά στην κυψέλη.
  • Πρέπει να δίνουν μεγάλη προσοχή στις ασθένειες και στους ψεκασμούς στα πεδινά και τους ελαιώνες.

Τον Αύγουστο:

  • Πρέπει να φροντίζουν για τις συνθήκες, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες τον Αύγουστο επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις μετακινήσεις. Στο πεύκο ειδικά, πρέπει να υπάρχει πάλι, κοντά ή μέσα στην κυψέλη, νερό.
  • Συγχρόνως, πρέπει να είναι προσεκτικοί για τις πυρκαγιές από τον καύσωνα.